teatru – necuvinte – 27 Adrian Nour, Ana Pepine, Toni Dumitrescu si Vadim Rusu copyright Horatiu Linca

teatru – necuvinte – 27 Adrian Nour, Ana Pepine, Toni Dumitrescu si Vadim Rusu copyright Horatiu Linca – gesturi.. lumina.. emotii.. parodie.. comedie… ‘necuvinte’